เปียโน Steinway & Sons มือสอง

เปียโน Steinway & Sons มือสอง

เปียโนโบราณ & เปียโนมือสอง นำเข้าจากยุโรปและอเมริกา กรุณานัดล่วงหน้าหากต้องการชมสินค้า (ประชาชื่น กทม.)

Used & Antique pianos imported from Europe and USA. Viewing available by appointment at our warehouse in Bangkok.

Email: BangkokAntiquePianos@outlook.com

Tel: 0936163536 (English/Thai) • In stock mid 2019
  Steinway Model Z Made in Hamburg
  Year: 1960s
  Price/ราคา: 390,000 baht

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • In Stock mid 2019
  Steinway & Sons Model 100 (1960s)
  New York
  Price/ราคา: 350,000 baht

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • Under restoration
  Year: 1870
  Length: 7'2"
  Price/ราคา: 1,900,000 ฺbaht

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD ขายแล้ว)
  Steinway & Sons Louis XV Console/Upright Piano
  Year: 1960s
  Price/ราคา: xxx baht

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • Steinway & Sons
  Vertegrand (Model K) New York
  Year: 1906
  Price/ราคา: 250,000 baht

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD ขายแล้ว)
  Clip://vimeo.com/248474585
  เปียโน Steinway & Sons art case (1900s)
  Price/ราคา:

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (Reserved จองแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons Model A
  Year: 1882
  Price/ราคา: 990,000 ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons Model F
  Year: 1960
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons Console Piano (Year 1967)
  Price/ราคา:
  Clip: https://vimeo.com/252337375

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (Under restoration)
  เปียโน Steinway & Son Model K Upright
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons Model P
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons Model A 1888
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (under restoration)
  Steinway & Sons Victorian Upright
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons Model K New York
  African Mahogany
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (Under Restoration)
  เปียโน Steinway & Sons โบราณ งานไม้แกะสลัก
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein
 • Steinway & Sons Steinway & Sons Steinway & Sons
  Steinway & Sons Model 100

  (SOLD ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons Model 100
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein
 • เปียโนมือสอง,เปียโนโบราณ,เปียโนยุโรป,อเมริกา,ราคา,ซื้อ,ขาย,used,secondhand,piano,steinway,bluthner,bosendorfer
  Steinway & Sons Model A

  (SOLD) (ขายแล้ว)
  แกรนด์เปียโน Steinway & Sons Model A1
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein
 • เปียโนมือสอง,เปียโนโบราณ,เปียโนยุโรป,อเมริกา,ราคา,ซื้อ,ขาย,used,secondhand,piano,steinway,bluthner,bosendorfer
  Steinway & Sons NY 1897

  (SOLD ขายแล้ว)
  Steinway & Sons NY 1897
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein
 • เปียโนมือสอง,เปียโนโบราณ,เปียโนยุโรป,อเมริกา,ราคา,ซื้อ,ขาย,used,secondhand,piano,steinway,bluthner,bosendorfer
  Steinway Model V

  (SOLD ขายแล้ว)
  Steinway & Sons Model V 1924
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein
 • เปียโนมือสอง,เปียโนโบราณ,เปียโนยุโรป,อเมริกา,ราคา,ซื้อ,ขาย,used,secondhand,piano,steinway,bluthner,bosendorfer
  Steinway & Sons Vertegrand

  (SOLD ขายแล้ว)
  Steinway & Sons Vertegrand
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein
 • เปียโนมือสอง,เปียโนโบราณ,เปียโนยุโรป,อเมริกา,ราคา,ซื้อ,ขาย,used,secondhand,piano,steinway,bluthner,bosendorfer
  Steinway & Sons Model H

  (SOLD ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons Model H
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD) (ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons Model P (1941)
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein
 • เปียโนมือสอง,เปียโนโบราณ,เปียโนยุโรป,อเมริกา,ราคา,ซื้อ,ขาย,used,secondhand,piano,steinway,bluthner,bosendorfer
  Steinway & Sons Victorian Upright

  (SOLD) (ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons เยอรมัน
  Year: 1886
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD) ขายแล้ว
  เปียโน Steinway & Sons Model Z เยอรมัน
  Year: 1960s
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD) (ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons เยอรมัน
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein

 • (SOLD) (ขายแล้ว)
  เปียโน Steinway & Sons Model N เยอรมัน
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง#เปียโนโบราณ#ยุโรป#อเมริกา#ซื้อ#ขาย#used#secondhand#piano#steinway#bluthner#bechstein