เปียโน Steinway & Sons มือสอง Hamburg & New York ราคาถูก

เปียโน Steinway & Sons มือสอง Hamburg & New York ราคาถูก

กรุณานัดล่วงหน้าหากต้องการชมสินค้า (ประชาชื่น กทม.)

Used & Antique pianos imported from Europe and USA. Viewing available by appointment only.

Email: BangkokAntiquePianos@outlook.com

Tel: 09-1415-6446, 093-616-3536 (English/Thai)


 • Steinway & Sons Model A เปียโนมือสอง เปียโนโบราณ ราคาถูก Bangkok Antique Piano
  Steinway & Sons Model C ( Style 2)

  Coming Soon
  Steinway and sons Style 2 Rococo (Model C)
  Year: 187x
  New York

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • Steinway & Sons Model A เปียโนมือสอง เปียโนโบราณ ราคาถูก Bangkok Antique Piano
  Steinway & Sons Model B (Style 1)

  Coming Soon
  Steinway & Sons Model B Rococo (Style 1)
  Year: 187x
  New York

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • Steinway & Sons Model A Model B Model C Model D Bangkok Thailand Used Piano
  Steinway & Sons Model A Art Case

  SOLD ขายแล้ว
  Steinway & Sons Model A Art Case
  Year: 1900s
  New York

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • SALE! 390,000 baht
  Year: 1958
  Made in Hamburg
  ราคา/Price: 450,000 ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (SOLD ขายแล้ว)
  Year: 1962 (NEW YORK)
  CLIP: https://vimeo.com/355691009
  Price/ราคา:

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • Steinway & Sons Baby Grand 5'7"
  New York (Year: 1901)
  Unrestored ขายตามสภาพ
  Price/ราคา: 350,000 baht

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • SALE! 1,800,000 baht
  Restored in USA ALL NEW PARTS!
  Price/ราคา: 2,000,000 baht
  Video: https://vimeo.com/377947290

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (SOLD ขายแล้ว)
  Restored in USA
  Price/ราคา: 1,500,000 baht

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • SALE! 1,200,000 baht
  Restored in USA
  Rare Custom-Made Art Case with inlays
  Price/ราคา: 1,500,000 baht

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock) ขายแล้ว
  Made in Hamburg
  Year: 1960s
  Price/ราคา:

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • Steinway & Sons Model A Model B Model C Model D เปียโนมือสอง เปียโนโบราณ ราคาถูก Bangkok Antique USED PianoThailand
  Steinway and Sons Model M

  (SOLD ขายแล้ว)
  Steinway and Sons Model M (New York)
  1960s
  Price/ราคา:

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (SOLD) ขายแล้ว
  Steinway & Sons Model 40 Art Deco
  Year: 1950s (New York)
  Price/ราคา:

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • Steinway & Sons Model A Model B Model C Model D เปียโนมือสอง เปียโนโบราณ ราคาถูก Bangkok Antique USED PianoThailand
  Steinway & Sons 6-ft Art Case Fully Restored in USA!

  (SOLD ขายแล้ว)
  Fully Restored
  New York
  Year: 1920s

  #Steinway #Sons #Thailand #ราคา #มือสอง
 • steinway and sons thailand ราคา มือสอง Grand Piano
  Steinway & Sons New York Model B Louis XV

  (SOLD ขายแล้ว)
  Steinway & Sons
  New York
  Model B Louis XV

  #Steinway #Sons #Thailand #ราคา #มือสอง
 • Steinway & Sons Model A Model B Model C Model D เปียโนมือสอง เปียโนโบราณ ราคาถูก Bangkok Antique USED PianoThailand
  Steinway & Sons Model D Fully Restored in USA!

  (SOLD ขายแล้ว)
  Steinway & Sons
  New York
  Model D
  Fully Restored in USA

  #Steinway #Sons #Thailand #ราคา #มือสอง

 • (out of stock)
  Year: 1870s
  Length: 7'2"
  Price/ราคา:

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  Steinway & Sons Louis XV Console/Upright Piano
  Year: 1960s
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  Vertegrand (Model K) New York
  Year: 1906
  Price/ราคา: ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  Clip://vimeo.com/248474585
  เปียโน Steinway & Sons art case (1900s)
  Price/ราคา: ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • Coming Soon!
  เปียโน Steinway & Sons Model A (85 keys / 2 pedals)
  Year: 1882
  Price/ราคา: 990,000 ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons Model F
  Year: 1960
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons Console Piano (Year 1967)
  Price/ราคา: xxx บาท

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (Under restoration)
  เปียโน Steinway & Son Model K Upright
  Price/ราคา: xxx บาท

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons Model P
  Price/ราคา: xxx บาท

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons Model A 1888
  Price/ราคา: xxx บาท

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (under restoration)
  Steinway & Sons Victorian Upright
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons Model K New York
  African Mahogany
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons โบราณ งานไม้แกะสลัก
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • Steinway & Sons Model A Model B Model C Model D เปียโนมือสอง เปียโนโบราณ ราคาถูก Bangkok Antique USED Piano Thailand
  Steinway & Sons Model 100 Upright / Console

  (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons Model 100
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • Steinway & Sons Model A Model B Model C Model D เปียโนมือสอง เปียโนโบราณ ราคาถูก Bangkok Antique USED Piano Thailand
  Steinway & Sons Model A Grand

  (out of stock)
  แกรนด์เปียโน Steinway & Sons Model A1
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • เปียโนมือสอง,เปียโนโบราณ,เปียโนยุโรป,อเมริกา,ราคา,ซื้อ,ขาย,used,secondhand,piano,steinway,bluthner,bosendorfer
  Steinway & Sons Upright

  (out of stock)
  Steinway & Sons New York 1897
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • เปียโนมือสอง,เปียโนโบราณ,เปียโนยุโรป,อเมริกา,ราคา,ซื้อ,ขาย,used,secondhand,piano,steinway,bluthner,bosendorfer
  Steinway & Sons Model V Upright

  (out of stock)
  Steinway & Sons Model V 1924
  Price/ราคา: xxx บาท

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • เปียโนมือสอง,เปียโนโบราณ,เปียโนยุโรป,อเมริกา,ราคา,ซื้อ,ขาย,used,secondhand,piano,steinway,bluthner,bosendorfer
  Steinway & Sons Vertegrand Upright

  (out of stock)
  Steinway & Sons Vertegrand 52"
  Price/ราคา: xxx บาท

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • เปียโนมือสอง,เปียโนโบราณ,เปียโนยุโรป,อเมริกา,ราคา,ซื้อ,ขาย,used,secondhand,piano,steinway,bluthner,bosendorfer
  Steinway & Sons Model H Upright

  (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons Model H
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons Model P (1941)
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein
 • Steinway & Sons Model A Model B Model C Model D เปียโนมือสอง เปียโนโบราณ ราคาถูก Bangkok Antique USED Piano Thailand
  Steinway & Sons Victorian Upright

  (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons เยอรมัน
  Year: 1886
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons Model Z เยอรมัน
  Year: 1960s
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons เยอรมัน
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 • (out of stock)
  เปียโน Steinway & Sons Model N เยอรมัน
  Price/ราคา: xxx ฿

  #เปียโนมือสอง #เปียโนยุโรป #ราคา #ซื้อ #ขาย #used #piano#steinway#bluthner#bosendorfer#bechstein

 Steinway & Sons Style 2 Rococo Grand Piano

(out of stock)
Steinway & Sons Style 2 Rococo 7-ft Grand Piano
Year: 1870
New York

"Steinway grand pianos this early are quite rare, and the majority of surviving instruments are not in playable condition... In 2009, Steinway re-introduced a limited number of reproduction Rococo style grand pianos patterned after this original instrument. The new reproduction Rococo Steinways are retailing for about $110,000." - https://antiquepianoshop.com/…/steinway-sons-rococo-style-…/